Rekruttering

Opptak av nye aspiranter i Våland skolekorps!

Har du lyst å spille i Våland skolekorps? Nå har vi åpnet for inntak av nye aspiranter! 

Hvis du har interesse for musikk, ønsker å spille et instrument og samtidig bli med i et kjekt miljø, er kanskje Våland skolekorps rett sted for deg? I korpset er barn og ungdom sammen, på tvers av skoleklasser og aldersgrupper, og lærer å spille sammen med andre musikanter med forskjellig alder og erfaring.

Korps er en hobby uten reservebenk. En får tildelt et instrument og lærer seg å spille på individuelle spilletimer med dyktige pedagoger som er ansatt i Stavanger Kulturskole. Og så blir det samspill på øvelser, konserter og seminarer. Hver sommer drar vi på tur og ellers finner vi på kjekke sosiale ting sammen. Det er kjekt å begynne sammen med en venninne eller kamerat. Dere vil starte som aspiranter og spille med aspirantkorpset. Etter omtrent et år blir dere juniorer og medlemmer av juniorkorpset, før dere til slutt begynner i seniorkorpset. Aspirantene i Våland skolekorps har samspilltime ukentlig på Våland skole. Alt tilbud for aspiranter blir fortrinnsvis lagt til SFO-tiden. 

INSTRUMENTPRØVING OG INNMELDING
I februar spilte Våland skolekorps for alle elevene på Våland skole, og hadde deretter instrumentprøving og informasjonsmøte til nye medlemmer.  Hvis du ikke fikk dette med deg er det fremdeles mulig å begynne som aspirant.  Hvis du vil melde din interesse kan du fylle ut følgende skjema: https://innmelding.styreportalen.no/v%C3%A5land%20skolekorps_Ik

Korpset har en egen aspirantkontakt som sørger for best mulig samarbeid mellom skole, korps, aspiranter og aspirantforeldre. Ta kontakt med Renata (aspirantkontakt, 412 71 355) eller Jon Eirik (leder, 930 17 326) dersom det er noe dere lurer på!

REKRUTTKORPS FRA 6. KLASSE
Våland skolekorps har et eget opplegg for deg som går i 6. klasse og oppover som vi kaller for rekruttkorps.  Rekruttkorpset har sine øvelser på Musikkrommet på Våland skole onsdager fra kl. 16:00 til kl. 17:00. Rekruttene får også tidspunkt for en til en undervisning (30 min) i løpet av uka. Tidspunkt etter nærmere avtale. Målet er at rekruttene i løpet av ca. et halvt års tid skal være kommet så langt på instrumentet sitt at de kan begynne å spille sammen med hovedkorpset. Hovedkorpset består av musikanter fra 6. klasse og helt opp til 3. på videregående. Samme innmeldingsskjema. 

FORVENTNINGER
Korpsets forventninger til musikantene er nokså enkle. Vi forventer at du:Møter presis og forberedt til alle aktiviteterGir tydelig beskjed ved nødvendig fraværTar godt vare på alt utstyr som tilhører korpset (uniform, instrument)Tar hensyn til alle andre musikanter og bidrar til godt miljø i korpset  Dere kan finne mer info om korpset på skolens hjemmesider, se «Våland Skolekorps»-lenken der. NB: Det er dirigent og styret som til slutt avgjør hvilke instrumenter vi kan tilby. Dette avhenger av behov i korpset, men vi prøver også å etterkomme ønsker så langt det er mulig. Tilpasninger og endringer kan vi gjøre etter hvert.

Velkommen til et godt musikalsk fellesskap! 😊
Søk
Driftes av Styreportalen AS